Jeroen Erik
Jeroen Niemeijer
Afgevaardigde LR
Erik Froling
Plv. afgevaardigde LR
  
 
 
De landelijke organisatie van Scouting Nederland bestaat uit het Landelijk Bestuur, de Landelijke Raad en de landelijke beleidsteams. De Landelijke Raad (LR) is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Elke regio is hierin met één afgevaardigde vertegenwoordigd. De 16 landelijke beleidsteams (LBT) zijn samengesteld rond thema’s (te weten: de vijf leeftijdsgroepen, landelijke ledenactiviteiten, internationaal, etc.) Elk LBT stuurt een aantal “werkgroepen” aan die de activiteiten uitvoeren. Zo valt bijvoorbeeld de labelterreinen Ada’s Hoeve en Eerde onder het beleidsteam “speelruimte”.
   
Het Landelijk service centrum is het servicepunt voor de hele vereniging. Onderdelen hiervan zijn de Scout Shop en de Communicatieafdeling die het bladenpakket verzorgt.
   
Afvaardiging voor de Landelijke Raad
De regio heeft één afgevaardigde voor de Landelijke Raad en één plaatsvervangend afgevaardigde. De regio moet één keer per drie jaar verkiezingen organiseren om deze afgevaardigden te kiezen. Alle kaderleden in de regio zijn kiesgerechtigd. De kandidaten dienen te beschikken over een ruime kennis van de doelstelling, de spelvisie en de uitgangspunten van het Scoutingspel en de organisatiestructuur van Scouting Nederland.
 
Na hun verkiezing maken de afgevaardigde en de plaatsvervangend afgevaardigde deel uit van het regiobestuur (conform het huishoudelijk reglement van SN).