Jeroen    
Jeroen Niemeijer
Voorzitter
 Yasemin Üzüm
Secretariaat 
David Smit
Penningmeester 

 

Nederland is verdeeld in 47 Scoutingregio's. Elke regio heeft een eigen bestuur, bestaande uit vrijwilligers. De regio Overijsselse Vechtstreek telt 29 actieve scoutinggroepen en 1 plusscoutkring. De groepen bepalen het beleid en zijn samen verantwoordelijk voor het goed functioneren van de regio. Het regiobestuur geeft advies en zorgt voor de uitvoering van het beleid.

Twee maal per jaar komt de regioraad bij elkaar. Bij deze vergadering zijn het regiobestuur en vertegenwoordigers van elke groep uit de regio aanwezig. De vergaderingen zijn zo ingepland dat ze vooraf gaande zijn aan de vergaderingen van de landelijke raad, zodat de stukken voor de landelijke raad in de regioraad besproken kunnen worden. In de regioraad wordt het beleid bepaald en komen zaken ter sprake die zich in onze regio voordoen.

Naast het Regionaal Interactief Overleg (regioraad) worden er in de regio verschillende trainingen, spelraden en activiteiten georganiseerd. Kijk voor een overzicht in de agenda.