Het Programma groepsontwikkeling in onderstaande vorm is per 1 januari 2016 beëindigd.
Over een aangepaste vorm van groepsondersteuning in de regio wordt nagedacht.
 
 
Wat is het Programma groepsontwikkeling?
Het Programma groepsontwikkeling biedt groepen de gelegenheid zichzelf te toetsen en stil te staan bij gewenste veranderingen met de hulp van een regio- en een seniorcoach en een unieke methodiek. Met het inzicht dat een groep daarmee krijgt, kan zij bewuster kijken naar het beleid op lange termijn en gewenste actie-punten op korte termijn. Daarnaast wordt de groep begeleid bij de uitvoering van het eigen actieplan.
 
 
Waarom het Programma groepsontwikkeling?
Binnen de Vereniging Scouting Nederland gaat het met veel groepen goed, maar beslist niet met allemaal. Steeds meer groepen hebben problemen om voldoende jeugd- en kaderleden vast te houden en moeten uiteindelijk stoppen. Hoe goed het met een groep ook op dit moment gaat; stabiliteit op de lange termijn is niet vanzelfsprekend. Om groepen te helpen die stabiliteit te verkrijgen en/of vast te houden, is het Programma groepsontwikkeling gestart.
 
 
Hoe kan mijn groep deelnemen aan het Programma groepsontwikkeling?
Als jouw groep aan het Programma groepsontwikkeling mee wil doen, dan kun je dit laten weten aan de regiocoach. Afhankelijk van de mogelijkheden binnen de regio, maar ook van de beschikbare ruimte binnen de totale vereniging wordt gekeken wanneer jouw groep kan deelnemen aan het Programma Groepsontwikkeling.
 
Ben je nog niet aan de beurt voor deelname, dan kun je de light-scan van het programma groepsontwikkeling overwegen.
 
 
Welke rol heeft de regio in het Programma groepsontwikkeling?
 • De regio coördineert de deelname van de groepen aan het Programma groepsontwikkeling.
 • Vanuit de regio is op dit moment één regiocoach beschikbaar die, samen met een seniorcoach vanuit de landelijke organisatie, de groep begeleiden.
 • De regiocoach begeleidt de groep bij de uitvoering van het eigen actieplan.
 
Hoeveel tijd kost deelname aan groepsontwikkeling voor je groep?
Naast de drie dagdelen voor de intake (waar een paar bestuursleden en teamleiders verwacht worden) zijn er twee workshops van ieder een dagdeel voor alle kaderleden van de groep.
 
Als groep worden er daarnaast de volgende zaken van je verwacht:
 • Zelf aan alle leden en ouders een bericht sturen over de betekenis en belang onderzoek en verzoek medewerking aan ze te vragen.
 • Coördinator te benoemen die overzicht houdt binnen de groep over de voortgang van de uit te werken actieplannen. Deze persoon is ook contactpersoon voor de regiocoach.
 • Zelf de flappen en prioriteiten uit te werken van de tweede en derde bijeenkomst (tussen half uur en paar uur).
 • Geadviseerd wordt om (na de derde bijeenkomst) ook de ouders (en eventuele andere belanghebbenden) op de hoogte te brengen van de uitkomsten van de onderzoeken en de besluiten van de groep om hierin tot actie over te gaan (tussen paar uur en organisatie ouderbijeenkomst in).
De uitwerking van het actieplan hangt verder vooral af van de keuzes die je maakt. Dit zijn thema’s die voor jouw groep een groot verschil kunnen uitmaken en waarvan er sommige met weinig moeite gerealiseerd worden, maar andere thema’s meer tijd en inzet uit de groep vragen.
 
 
Welke groepen hebben al deelgenomen aan groepsontwikkeling?
 • De Veste – Hasselt – januari 2012
 • De Verbinding – Lemelerveld – september 2012
 • Hopman Kippersgroep – Zwolle – september 2012
 • Huysmangroep III – Zwolle – maart 2013
 • Zwolsche zeeverkenners – Zwolle – maart 2013
 • Indabagroep – Zwolle – oktober 2013
 • Scouting Emmeloord – Emmeloord – november 2013
 • Rozendaelgroep – Heino – november 2013
 • Jan Lijdinggroep – Zwolle – oktober 2014
 • Hanzeluiden – Kampen – oktober 2014
 • Gold'n Zende  Nieuwleusen  december 2015